Článek o konferenci SŠS

08.02.2014, Praha Strahov

Nakonec jsem zastupoval oddíl, protože se pan Chybný bohužel nemohl zúčastnit. Hostem schůze byl Marek Vokáč. Schválily se komise, řády, zprávy i plán práce - budou zavedeny povinné elektronické soupisky. Bohužel ale v jednotném formátu (kvůli velkým problémům s otevřením souboru .odt - mně to tedy jde bez problémů). Revizní komise chce podporovat malé oddíly a chce aktualizovat kontakty na oddíly pracující s mládeží. Takovéto závěry jsou v rozporu s tím, k čemu tato komise je, navíc jsou špatné. Malé oddíly žádnou podporu nepotřebují a kontakty na oddíly jsou například na databázi ŠSČR (a které pracují s mládeží lze snadno zjistit z webu SŠS). Co se týče rozšíření počtu KP, schválilo se pouze propůjčování názvu bez "zvláštní" dotace - tj. bez dotace. To lze považovat za úspěch. Rozpočet byl schválen podle návrhu a výše krajských příspěvků zůstala zachována. Byla zavedena fakturace na startovné v soutěžích družstev v září. Původně se společně se startovným měly fakturovat i pokuty, ale ty nakonec zůstaly zvlášť, aby byly zaplaceny do začátku sezóny. To jsem také podpořil a poukázal na případ František Martan (DDM Nymburk).

Po přestávce následovaly volby. Přemýšlel jsem, jak volit. Nakonec jsem si řekl, že podle názoru kandidátů na návrhy - na blicáku s nimi myslím byl celkem souhlas, takže snad jsem hlasoval v zájmu oddílu. Jedinými kandidáty byli na předsedu Jaroslav Satranský a na sekretáře Jiří Kotzot. Vhodil jsem nevyplněné lístky. Do výkonného výboru na pět míst kandidovali (za jménem požadovaná funkce a počet obdržených hlasů):

Radoslav Doležal - KR? ... 20 - nezvolen
Jan Hrdlička - STK ... 40 - zvolen
Jiří Hůrka - hospodář ... 41 - zvolen
Karel Jukl - bez portfeje ... 14 - nezvolen
Václav Kořen - propagace, mládež ... 34 - zvolen
Ondřej Matějovský - bez portfeje ... 25 - zvolen
Jaroslav Říha - mládež ... 32 - zvolen

Hlasoval jsem pro třetího až sedmého kandidáta. Pan Doležal se pak loučil, kromě děkování také uvedl, že na jeho nástupce čeká hodně práce. Ovšem naprosto zbytečné práce - vést si u všech zápasů v kraji který rozhodčí ho měl rozhodovat, kdo ho opravdu rozhodoval a příp. zda se omluvil - to je k ničemu. Neomluvení rozhodčí od příští sezóny neměli být delegováni - k tomu už snad nedojde. Tak loučení se prý nekoná... (ale počkáme si na zápis ze schůze VV)

Do revizní komise byli zvoleni jediní kandidáti František Havlík, Karel Jukl a Roman Šoltys, pro něž jsem hlasoval.

Na delegáta na konferenci ŠSČR jsem nechtěl kandidovat, protože jsem věděl, že neprojdu, stejně jako minule. Nakonec jsem se nechal ukecat. Na šest míst kandidovali:

Radoslav Doležal ... 29 - zvolen
Jan Fiala ... 23 - nezvolen
Jan Hrdlička ... 37 - zvolen
Martina Kořenová ... 26 - nezvolena
Jiří Kotzot ... 36 - zvolen
Miloslav Partl ... 29 - zvolen
Jaroslav Satranský ... 39 - zvolen
Jaromír Skála ... 33 - zvolen

Nehlasoval jsem pro nikoho. Jsem tedy druhý náhradník. Panu Kotzotovi jsem musel dát mail, což jsem velmi sprostě okonemtoval, protože mám mail na webu SŠS - to by mohl vědět, že jsem člen KM. Delegáty jsem navrhoval zavázat, aby prosazovali zrušení testů. Dále jsem kritizoval Černobílou knihu, to se mi však nepodařilo zformulovat. Na třetí návrh jsem si nevzpomněl (zřejmě šlo o změnu stanov - už je však v plánu, že se o ní bude jednat (tak už jsem si vzpomněl (v pondělí) - šlo o zbytečný a předražený nákup reprezentačních triček, na který měli delegáti upozornit)). Po diskuzi bylo zřejmé, že zrušení (opět) neprojde, změnil jsem tedy návrh, aby se podle testů nerozdělovaly peníze. Prošel (delegáti to ovšem nenavrhnou, pouze tak budou hlasovat, pokud se o tom bude jednat - prý nebude). Pan Satranský ujistil, že cíle z Černobílé knihy se nebudou realizovat, a pan Kotzot uvedl, že se jedná o bláboly a že to řekne i na konferenci. To mi stačilo a již zformulovaný návrh ("Zastavit práce na černobílé knize.") jsem stáhl.

Jako delegát na valnou hromadu SKO ČUS byl zvolen Roman Burda.

V diskuzi došlo na můj návrh - změna rozpočtu - odstranit položky V 08 Konference - občerstvení a KM 05 KP dětí do 8 let a ušetřené 3 000 Kč převést na položku KM 06 KP školních družstev (v rámci položky V 03 Mládež).

Odůvodnění: Odstraněna nesmyslná a zbytečná položka V 08 Konference - občerstvení. Delegáti nechť si přinesou svačinu. Není žádný důvod, proč by si z příspěvků členů měli dávat do nosu. Dále odstraněna položka KM 05 KP dětí do 8 let. Tato soutěž má být údajně přípravou na MČR do 8 let, oproti němu však zde jsou zvýšené pravomoci rozhodčího, a děti tak získávají špatné návyky. Také se hraje jiným tempem. Nejedná se o postupovou soutěž, navíc vzhledem k účasti a startovnému (43 x 50,-) ji lze pořádat i bez dotace. (jak prakticky dokázal turnaj v Mukařově - 53 x 45,- bez dotací, zaplatil se nájem, rozhodčí, pohár a medaile pro nejlepší a každý dostal cenu).

Ušetřené 3 000 Kč byly převedeny na položku KM 06 KP školních družstev (v rámci položky V 03 Mládež). Cílem je, aby byl vyhlášen konkurz a nalezen lepší pořadatel. Dosavadní úroveň této akce je velmi nízká, konkurzy se nevyhlašují, přitom se jedná o postupovou soutěž (a s propagačním potenciálem). Problémy jsou však každoročně, na problém již bylo bezúspěšně poukazováno v rámci KM. Není jiné řešení, než vyhlásit konkurz, k tomu je však potřeba adekvátní dotace. Účastí (156) převyšuje KP v rapidu (130), přesto je částka nižší. Tato soutěž je rozhodně důležitější než občerstvení delegátů a KP do 8 let, a měla by tomu odpovídat i finanční dotace. (+ citace z článků Bolka Studzinského a Tomáše Vojty)

KP škol se dostalo podpory, jakštakš i zrušení občerstvení. Zrušení dotace na KP do 8 let bylo opakovaně označeno za nesmysl. Zde bych rád podotkl, že NESMYSL je chtít pořádat finále KP mládeže o prázdninách - tedy 28. - 29. 6., s čímž souhlasili tři členové KM.

Návrh jsem plánoval na bod programu - rozpočet. Neuvědomil jsem si však, že se bude jednat o rozpočtu na rok 2014 - na ten to nejde (konkurz schválen, bagety sežrány (ovšem ne všechny - kvůli slabé účasti jich po skončení dost zbylo (limonád též), a to měla většina delegátů aspoň dvě)). Po upozornění jsem ještě před začátkem schůze do návrhu dopsal letopočet 2015. Návrh byl přesunut do diskuze. Nakonec se ale o něm nehlasovalo, protože tento bod nebyl na programu...

Další věci řešené v diskuzi (a nebo různě jinde):

Kandidátky do VV ŠSČR - zatím se ví pouze o stávajícím VV - dozná dvou změn. Pana Krejnického nahradí pan Šindelář. A především tam nebude pan Fiala a místo něj tam bude pan Havlíček z QCC! To je skvělá zpráva! O panu Fialovi už se na našem webu několikrát psalo, ne zrovna lichotivě. Pana Havlíčka jsem poznal na školení trenérů dvojek a je to velmi milý, slušný a sympatický trenér s normálními názory. To je rozhodně změna k lepšímu.

Řešily se také projekty Šachy do škol - jsou prý tři na sobě navzájem nezávislé projekty stejného názvu a prý se chystá konkurz na místo generálního manažera (projektu ŠSČR), protože Martin Kubala už zcela ztratil podporu ve VV ŠSČR. Mluvilo se o cvičebnicích Figurky i svazu. Dále třeba problematika spolků - bylo několikrát zopakováno, že toto se týká úplně nás všech. A že prý už se musí u názvů uvádět "spolek" ?! (nemusí) a prý existuje nějaká vyhláška ministerstva průmyslu, podle které se musí někam nahlásit kontaktní osoba ?! (nevím o tom, ale nemohu to vyloučit). Doporučuji vyčkat na novelu - již jednou byla povinnost mít v názvu "o.s.", ale nedlouho poté byla zrušena.

Zbývá se zmínit o návrzích poslaných na VV. Ty jsem konferenci nepodal (ani protinávrh plánu práce SŠS, který jsem měl s sebou připraven). Během čekání na založení mukařovského oddílu (abych to mohl navrhnout) jsem si to rozmyslel. Proč bych měl bojovat za ostatní? Když k tomu ani není moc podpora. Poděbrady spadnou, příští sezónu asi hrát nebudu, takže mi to je jedno. Pan Skála se pouze velmi stručně zmínil o nových pravidlech (a také o problematice FIDE ID). Nakonec delegaci otevřel Karel Jukl - nelíbil se mu přepjatý formalismus (tak přesně to neřekl) - konkrétně omlouvání rozhodčích. Chvíli se diskutovalo. Byl zmíněn loňský případ fyzického napadení (07.04.2013 Beroun-Zvole) - mimochodem jsem se konečně dozvěděl jméno rváče. A že prý to je kvůli tomu, že tam nebyl kvalifikovaný rozhodčí. Blbost! K tomu, aby člověk věděl, že nesmí jiného fyzicky napadnout, nepotřebuje žádnou třídu či školení. To má vědět každý. Pak dále že je potřeba, aby byl na zápase někdo, kdo zná pravidla. To jsem již vyvrátil v návrzích, jsou o tom mnohé spory. K čemu byl například kvalifikovaný pravidelznalý rozhodčí v zápase Turnov-Lysá, EL 2011/12, když bylo námitce proti jeho rohodnutí vyhověno a odvolání dvakrát zamítnuto? K čemu mu byla všemožná školení, když rozhodl špatně? K ničemu. A nakonec že prý si to (delegaci) jako konference bude moct změnit... Haha! Asi jako teď! Jsem je sprdnul.

Nakonec jsem ještě po schůzi dostal otázku, jak bych rozděloval peníze pro KCTM. Narychlo jsem nabídl dvě možnosti - podle účasti, nebo podle umístění nejlepších. (asi lze souhlasit s názorem, že není správné, aby např. Karlovarský kraj dostal stejně jako ostatní kraje - při pevné částce na kraj). Kdyby bylo po mém, zrušil bych to.

materiály konference na webu SŠS

Jan Fiala

 

ŠK Český Brod