Článek o konferenci SŠS

15.02.2015, Praha Strahov

Zpráva o činnosti VV SŠS, zpráva o činnosti KR a plán práce SŠS nebyly zveřejněny na webu vůbec (a dosud nejsou), zpráva STK až večer předem - to se mi ze strany VV nelíbilo. Oslovili mě, abych se stal členem mandátové komise, což jsem přijal. Po zahájení a našem zvolení Jiří Kotzot konstatoval, že nás je 43 ze 75 (ze 75 k 31. 12. 2014, mezitím 1 oddíl zanikl, ale to nebylo zohledněno), což je 57,33 %. Byli jsme tedy usnášeníschopní, ale neschvaloval se program - nikdo k němu ani nic neměl. Očekával jsem, že většinou se bude schvalovat optickou/vizuální většinou, což se i stalo. Počítali jsme jen dvakrát a vždy nám jeden hlas chyběl a nemohli se ho dopočítat. Když o tom tak přemýšlím, možná jsem nezapočítal ten svůj...

Vzali jsme na vědomí kooptaci nového člena VV. Tím je Tomáš Már, sportovní redaktor časopisu Týden. Bere si na starosti mediální komisi. Chce oživit krajský web (měly by se mj. zveřejňovat odkazy na články) a až se rozjede, uvidí se, co sponzoři a média, zmínil i Rádio Blaník. Též vyzýval ke spolupráci, nechal kolovat papír na kontakty na oddílové článkaře, kam jsem na čestné 1. místo napsal Vítka M. (píše opravdu skvěle!) a až pak sebe. Na čendu si bohužel nepamatuji přesně mail. Papír se pak zaplnil asi z poloviny.

V diskuzi ke zprávám zmínili pan (R.) Doležal špatné kontakty TMK, pan Hrdlička problémy s kontakty v soutěžích družstev, pan Partl špatné kontakty na oddíly, špatná data ve starších sezónách a otázku dodatečného doplácení faktur (naposledy v únoru, pochopil jsem, že nejsou zahrnuty v návrhu rozpočtu). V plánu na rok 2015 je změna stanov a uspořádání školení trenérů a rozhodčích. Došlo ke změně ve Statutu rozhodčích - noví (i obnovení) R3 budou moci pískat jen soutěže družstev. R2 pak půjde udělit rovnou a ÚR se samostatně ruší a budou to nadále IA a FA (s uvedenými změnami pan Skála nesouhlasil, proto odstoupil z KR ŠSČR, kde ho nahradil pan Satranský). Rozpočet je schodkový kvůli vracení přeplatku dotace (omylem přišla dvakrát). Příspěvky na rok 2016 zůstaly stejné.

Delegáty na konferenci ŠSČR byli zvoleni Roman Burda, Radoslav a Vít Doležalovi, Jan Hrdlička, Jaroslav Satranský, Jaromír Skála a jako náhradník Josef Poborský. Prý se mohou účastnit jen schválení, takže vyzývali i k náhradničení, ale po loňské blamáži (i s přihlédnutím k místu (díře) konání) jsem se nepřihlásil. Na valnou hromadu SKO ČUS byl zvolen Jaroslav Satranský a jako náhradník Roman Burda. Po stručné zprávě o projektu Šachy do škol měl následovat Návrh koncepce mediální komunikace SŠS, u něhož se však jen krátce diksutovalo ke krajskému webu, protože se to již řešilo předtím.

Přišel na řadu bod Občerstvení na Konferenci SŠS 2016. Ten zahrnoval všechny mé návrhy a měl jsem k nim něco říct. Bohužel můj ústní projev je horší než písemný, neměl jsem to připravané a protože se mi to nechtělo číst, působil jsem velmi nepřesvědčivě. Návrh na zrušení občerstvení byl po připomínce Romana Burdy upraven tak, že se to mělo jen zrušit a peníze by se nechaly volně. V diskuzi se hladoví delegáti vyslovovali pro zachování. Sice chápu snahu o vysokou účast, ale pochybuji, že by tam někdo jel jen kvůli tomu - vždyť to snad ani nezaplatí cestu (pokud nemáte Opencard nebo nebydlíte v Praze). V pardubickém kraji mají oddíly slevu na startovném v soutěžích družstev - při zdražení by to ani neznamenalo výpadek peněz. Hlasování dopadlo 14-24-4, návrh neprošel a občerstvení zůstalo. Působí komicky, když na něco údajně "nejsou peníze", dokonce se někteří divili, jak v tak velkém rozpočtu KM mohou nebýt peníze na KP škol. Protože již nelze zavazovat delegáty, přeformulovaly se další návrhy na doporučení. U návrhu na zrušení povinnosti, aby minimálně jeden člen oddílu byl starší 18 let, mi velmi pomohl Roman Burda a delší chvíli nám trvalo vysvětlit, o co přesně jde. I díky jeho pomoci návrh prošel: 32-3-7. Další návrh jsem vynechal a přistoupil k návrhu na zavedení poplatku za zápočet na rapid LOK. Zde diskuze sklouzla k problematice protiprávních zápočtů. Nabídli mi návrh přeformulovat k řešení tohoto problému, což jsem odmítl, protože mi to přislíbil pan Štross. Asi jsem s tím ale měl souhlasit, protože v diskuzi byli všichni proti a při hlasování jsem byl jediný pro.

V diskuzi zmínili pan Hrdlička školení trenérů (proč dvojkám stačí jen seminář - měl by stačit všem), pan Skála změny v soutěžích družstev - pokud Konference ŠSČR nerozhodne jinak, bude minimum 4 volní hráči na oddíl (zvýhodní malé oddíly) a všichni hráči od prvního na soupisce po posledního hráče základní sestavy budou muset sehrát dvě partie (kvůli extralize). Ozývaly se hlasy, že by bylo lepší plošně přidat počet volných hráčů, dokonce i zcela uvolnit (s tím bych souhlasil - "normální" hráč může sehrát jen 11 partií, proč svaz brání hráčům ve hře? Ať si každý hraje, kde chce.). Pan Satranský podal zprávu, že na Strahově fotbalový svaz plánuje výstavbu nějaké administrativní budovy (až dostane do vlastnictví pozemky).

Nakonec došlo i na oblíbené rozhodčí a delegaci - nejmenovaný účastník si stěžoval, že byl v 1 den delegován ke 2 zápasům v různých soutěžích. Na to někdo nevážně odpověděl, že jistý šachista zvládl hrát 2 zápasy v 1 den a ještě je pískat. Pak již vážně, že se měl ozvat dřív a není to problém změnit. Na to odpověděl: "Já jsem tomu vedoucímu skupiny napsal, že v tom je bordel." a přítomní propukli v smích. :-) Po usnesení a závěru (asi v půl 1) jsem šel obhlédnout občerstvení. Bagety samozřejmě zbyly, takže jsem 4 nabral a ještě 2 lahve (těch zbylo hodně moc), z čehož bylo ze srandy několik delegátů pohoršeno.

materiály konference na webu SŠS

Jan Fiala

 

ŠK Český Brod