Fotky ze Simultánky Jan Fiala - "zbytek světa" u příležitosti svých 18tých narozenin, 30.1.2009, Český Brod
(fotil 1-5 M. Fokt, zbytek J. Fiala)

1.jpg
Oslavenec Jan Fiala.

 

2.jpg      3.jpg
Rozlévání přípitku.

 

4.jpg      5.jpg
Obcházející Jan Fiala.

 

6.jpg      6.jpg      6.jpg
Obrovský divácký zájem u poslední dohrávané partie Fiala - Moravec.

 

ŠK Český Brod