Článek o schůzi KM ŠSČR

10.03.2013, Kouty nad Desnou

mnohem stručnější článek Miroslava Hurty na stránkách JM kraje

Na schůzi KM ŠSČR jsem bohužel dorazil asi o 3 minuty později a jednání už běželo, nestihl jsem tedy prezenci. Že nehlasuji mi však bylo jasné. Řešil se přebor škol. Pan Ambrož navrhoval u republikového kola asi snížit počet kol na 7, termín posunout na později (asi duben, květen) a zvýšit počet účastníků. Všechny návrhy neprošly. Počet kol se prý řešil nedávno a 7 je jako málo. V dubnu a květnu jsou příjmačky a maturity (nicméně i současný termín je špatný - asi se neví, že maturity mají i písemnou část). Dlouho jsme se zdrželi u prodloužení na 3 dny. Že prý by byly větší problémy s uvolňováním, že děti nemají nárok na uvolnění, že učitelé nově si musí odučit svůj úvazek a když ne, krátí se mzda (takže by tam jeli zadarmo), takže je problém s dozorem a děti do 18 let nesmí jet s rodičem (jako doprovod), i když s tím všici souhlasí a že o noc víc to bude dražší... (mnoho přítomných se prohlásilo za učitele) Nevážně jsem navrhl, aby to tedy udělali o víkendu (pak by se ovšem mj. také ukázalo, že na tuto soutěž se jezdí ulejvat). U zvednutí počtu účastníků, že bude horší sehnat areál. Pan Fiala furt říkal, že zvednout na 3 z krajů. Pan Ambrož pak, že návrh byl, že do 10 v kraji 2 postupy a nad 10 tři myslím. Ale stále je třeba asi počítat s plným počtem. Pan Hurta zmínil, že se něco vymýšlí bez průzkumu, dotazníku. Napadlo mě - hrál tam někdy? Těžko vůbec někdo z přítomných. Nemůžou tedy vědět, jestli toho není moc najednou (krátké pauzy) - na mě třeba ne, ale vyloučit to nelze. Raději jsem mlčel. Řešila se i otázka registrací a účasti registrovaných, ale nějaký závěr asi nepadl. Zaznělo mj., že to není pro začínající šachisty - vzpomněl jsem si na Čendu. Mimochodem se zde opět ukazuje, jakou obrovskou setrvačnost má status quo - kdyby se třeba hrálo na 11 kol, také by to nechtěli změnit...

Dále se řešila Krajská tréninková centra mládeže. Dosud se dávalo fixně 50 000 na kraj. Z velkých (úspěšných?) krajů vzešel požadavek na diferenciaci. Byl připraven návrh - 30 000 fixně a zbytek diferencovaně - a to nazákladě umístění na MČR a testů. V diskuzi zmínil pan Biolek, že za 30 000 to nikdo dělat nebude a že minimum by mělo být 50 000. Pan Říha zmínil, že nejvyšší příspěvky máme my a myslím JM kraj a v těchto krajích to fungovalo i před dotacemi. Pan Chrz asi nevážně nadhodil, jestli by se podle výsledků testů neměly místo úspěšných krajů více podpořit ty neúspěšné. Padl návrh, aby 50 000 bylo fixně a zbytek nad diferencovaně. Takový prý byl i původní návrh, akorát prý pak ubrali peníze. Nakonec se to takto odhlasovalo. Diferencovat se tedy nebude nic, což mj. znamená, že se nebude rozdělovat podle testů. Toto vadilo hodně lidem - snad kdo o tom mluvil, byl proti (rozdělování na základě testů). Pro byl snad pouze někdo myslím z MS kraje.

A nyní testy. Pan Fiala zmínil, že dostal mnoho kritických ohlasů (termín testů myslím...). Byl návrh zkrátit je z 90 na 60 minut. Pan Fiala se ptal, jestli je jako někdo proti. Sklopil jsem hledí v očekávání, že rozcupu testy na cimprcampr a zvedl ruku. Za jaký jste tady kraj? zeptal se pan Fiala. Měl jsem říct žádný - nestihl jsem prezenci... Středočeský, odpověděl jsem nic zlého netuše. Za ten je tady pan Říha, utřel mě pan Fiala. Prošlo 60. K tomu poznámku - o zrušení testů by se mělo hlasovat úplně první, protože pak je ostatní zbytečné. Přece by byla hloupost nejdřív odsouhlasit zkrácení a přesunutí testů a pak je zrušit. Dále se tedy řešil termín - pátek špatný. Pondělí že je moc brzo, úterý dvoukolo, středa blicák (důvod jak hrom), takže zbýval čtvrtek, který i prošel. Pan Chrz navrhoval 2 termíny středa a čtvrtek, na to padlo v diskuzi, že prý by si děti řekly, co v tom testu je (a byla tam tamta věžovka...) - všichni se smáli. Nicméně prý byly dvě varianty (skutečně byly). Možná se navázání na příspěvky řešilo (a zrušilo) zde, už nevím. Náhodou jsem se nachomýtl na konci testování a díval se na ty testy a nepřišlo mi to jako tak zmiňovaná dávačka. Za půl minuty jsem zkusil asi šest diagramů a vyřešil jen dva - např. křížovou vazbu (LD 17). Mezi sepsáním a zveřejněním už bylo zveřejněno zadání a výsledky testů.

Teprve poté následovala obecná diskuze. V ní jsme také vystoupil. Začal jsem, že hloubku šachové hry nemůže postihnout nějaký test. Ten že se věnuje jen taktice a koncovkám, ale nepostihuje takové věci, jako zahájení, strategie, přechod do střední hry a koncovky, plány hry, přípravu na parti... Ani jsem snad nestihl vše vyjmenovat a pokračovat dál, když v tom mě přerušil Vojta Plát. Incident bude popsán v turnajovém článku. V diskuzi se jinak všem test samotný líbil a byl jsem jediný, kdo byl proti němu. V průběhu týdne jsem pak na obědě asi zaslechl jednoho mistra a vypadalo to, že byl proti a dále jeden účastník školení, že by to svým dětem zákazl (účast). V diskuzi také padlo, že testy jsou nepovinné. Velmi mě pak naštval pan Říha, když do toho středočeské děti nutil. Otázka A proč bychom tam neměli chodit? mě pak upřímně zaskočila (doytčné dítě pak samozřejmě na test šlo). ... Testy považuji za první vlašťovku. Prošla a bude hůř. Bojím se, že to dopadne tak, že budou kraje nutit děti šprtat z hlavy jen ty diagramy, aby co nejvíce uspěly v testech, namísto všestranného rozvoje. O něm mluvil i Pavel Šimáček v pátek na přednášce - že všechny 4 prvky jsou důležité (tedy i zahájení a strategie). To však nic nemění na tom, že šachy nejsou test, ale partie, boj! Všude se zdůrazňuje pochopení a souvislosti, pouze šachy se vydávají zpět. A co když se dítě dobře umístí, ale zkazí test nebo naopak? Jako se to stalo říčanským dětem. Test nemůže být významný. Jinak to i omezuje svobodu trenérů - každý má trochu jiný pohled a není ten jediný správný. Silná a slabá místa se jinak dobře poznají z analýzy partií, což však není vhodné pro centrální plánovače - těm vyhovuje test.

Dosud vedl schůzi pan Fiala velmi arogantně, přerušoval, bral slovo, nenechával domluvit (jednou když si stěžoval pan Ambrož, zastal jsem se ho a pomohlo to) a ukončoval diskuzi a vůbec to probíhalo v obrovském tempu. Jednou ostře napomenul pana Chrze a označil jeho vyjádření za "blbosti". Prý se to muselo stihnout do 1 kvůli kolu, které ale začínalo až ve dvě! Absurdní, spíše aby se náhodou někomu nenarušily biorytmy. Když už je taky jednou za rok schůze. No a tedy v půl 1 si vzal slovo pan Kubala (Šachy do škol). Začal pomalu mluvit, často se odmlčoval, prodlužoval samohlásky, listoval v papírech... A nic! Jakoby mluvila anglická královna. Krom obecných věcí, které jsou na webu (jakoby někdo z přítomných neznal tento projekt), zmínil cvičebnici, jež přinesl. Prohlížel jsem si ji. Je to s postavičkami Pat a Mat (prý licencované), zhruba půlka jsou jejich obrázky a různé velmi divné úkoly (pomozte zrýt zahradu (určité sloupce a řady) nebo bludiště (ovšem normální bludiště na papíře, ne na šachovnici), kde se pohybujete jako koník), které mají děti učit notaci a tahy figur. Zbytek jsou pak normální diagramy. Pan Chrz na něco takového čeká už hodně dlouho, Figurka se mu nelíbí. Přijde mi to zbytečné - cvičebnice od pana Beila (i s obrázky) je mnohem lepší. Nějak chybí povědomí. Pan Havlíček na školení ukazoval moc pěknou slovenskou i s hrami pro učitele. I holandský STEP by možná šel. Nelíbilo se mi, že políčka v diagramech byla červená a že dáma měla hodnotu 9 (z pedagogického hlediska pro malé děti je asi lepší 10). Oboje jsem pak vytkl. Dozvěděli jsme se také, že Figurka připravuje žalobu na svaz kvůli tomu. Rozhodně ale nemůže být důvodem uváděné "narušení monopolu". Úplně jsem to nepochopil, ale zřejmě půjde o nějaký autorskoprávní spor (tam je možné vše). Musel bych to mít obě před sebou a naráz listovat, ale nepřipadlo mi (něco "zkopírované"). Možná spíš nějaká "konkurenční doložka" ve smlouvě, ale nevím. Pan Kubala si také postěžoval, že sice on je manažer, ale rozhoduje VV. Podpora kroužků (ta 2. fáze) půjde výhradně přes oddíly a děti budou muset být zaregistrované (těžko tedy hovořit o podpoře, když se to za několik let vrátí na příspěvcích). Navíc to budou výhradně peníze (tedy i další papírování s vyúčtováním). Ptal jsem se, jestli by nešlo třeba poslat ty cvičebnice nebo je někam dát na web - 2x ne (jsem myslel pro sebe - pro Mukařov stále platí nejlepší pomoc = žádná pomoc :-) ). A není to podpora kroužků, ale klubů. Pro Mukařov na nic. Malé kroužky 8-20 dětí dostanou nějakou nižší částku a velké nad 20 vyšší částku (přesné výše jsem zapomněl, je to kolem 10 000). Prý aby se nedělaly černé duše. Pro velké šachové školy tedy k ničemu. Navíc děti budou muset povinně sehrát nějaké turnaje (což samo o sobě dost omezuje černé duše). Předběžná čísla od pana Ambrože: v ČR je 400 kroužků a v nich 4100 dětí, z toho je 13% zaregistrovaných.

Diskuze začala až ve 12:52, takže se moc nestihlo. Hovořilo se i o registracích a prý že by se dělaly nějaké soutěže neregistrovaných (snad jako přebor škol jednotlivců do úrovně krajského kola) - náhle se zapomnělo na problémy s uvolňováním, v JM kraji to tak prý už dělají. A obecné propozice přeboru škol jsou prý zcela nezávazné, což je pro mě novinka. Také v průběhu schůze informoval pan Kaňovský, že je návrh, aby se zvýšila částka, kterou přispívá svaz na individuální tréninky z 1/2 na 2/3 (nebo to nechat a bude více podpořených dětí - absolutní částka se zvedla, takže by při 2/3 počet dětí zůstal), to se i schválilo. Také se schválil návrh pana Chrze - talenti už se nebudou stanovovat podle ela, ale stanoví je KM (zůstanou snad medailisti, nově přidaní i z MČR do 8 let - to se mi nelíbí). Pořadatelé už totiž nechtějí talentům dávat slevy, že jich je moc. Ještě někdo zmínil u nějakého cíle zvedání prestiže šachu nebo tak něco, že na slavnostním zahájení MČR juniorů rozhodčí byli v oblecích, ale junioři 1 v košili, 1 ve svetru a ostatní ve více či méně pruhovaných tričkách s anglickými nápisy (!). Dřív prý si jednou někdo přišel pro cenu v šortkách. V diskuzi snad padlo, že by se mělo začínat od dospělých - na MČR mužů hráli v oblecích pouze 2 - David Navara a Richard Biolek ml. No celkově zklamání, příště už se snad této schůze raději nezúčastním, i kdybych na MČR náhodou byl.

Jan Fiala

 

ŠK Český Brod