Návod na psaní článků a aktualit

Pokud při psaní článků a aktualit vkládáte odkaz v rámci našeho webu, pak prosím zkontrolujte na hlavní stránce i v archivu, že funguje. Možná fungovat nebude, pak prosím opravit tak, že na jeho začátek vložíte "./" (bez uvozovek) . Tyto znaky znamenají, že relativní cesta odkazu začíná v hlavním adresáři webu. Příklad:

Špatný odkaz: Výročí webu připomíná článek <a href="clanky/desetletodvznikuwebu.htm">Deset let od vzniku webu</a>.

Správný odkaz: Výročí webu připomíná článek <a href="./clanky/desetletodvznikuwebu.htm">Deset let od vzniku webu</a>.

Zjistil jsem, že někdy "./" nefunguje, pak případně zkuste "../" (tyto znaky znamenají, že relativní cesta odkazu začíná ve složce výše). Nevím, proč to zlobí.

 

 

Prosím, vždy po publikaci zkontrolujte v archivu aktualit, že se aktualita správně zobrazuje. Pokud ne, prosím, opravte ji.

Na hlavní stránku se to přepíše správně, ale do archivu ne, nevím proč. Stává se, že se to v archivu zobrazuje špatně.

 

Příklad:

Takto se správně zobrazuje aktualita na hlavní straně a takto se má zobrazovat i v archivu:

 

Tatko se však skutečně zobrazuje v archivu:

 

Jak je patrné, z aktuality se ztratilo veškeré formátování. Pokud je aktualita prostý text, tak samozřejmě nevadí. Pokud však aktualita obsahuje formátování (odkazy), prosím, opravte takto:

Otevřte si úpravy článku a klikněte na HTML.

 

Tam, kde má začínat nový odstavec, prosím dopište tag <p> a poté celý text zkopírujte do pole Stručný výpis příspěvku. Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

 

Nyní je hotovo:

 

Na hlavní stránce:

 

V archivu:

 

 

Dále následují návody na běžné psaní.

Rychlý návod na 1 obrázek:

 

Další návody ve formátu .docx

 

 

ŠK Český Brod