Losovací schůze 2016

18.09.2016, Praha Strahov

Podle Rozpisu je pro přihlášení do KP, KS a RP řádný termín do 30. 6., dodatečný termín do 10. 7., poté se oslovují náhradníci. Není tedy problém, aby bylo rozdělení rozesláno koncem července nebo v srpnu, jako minulé roky. Letos však bylo rozesláno až 8. 9.! Dále jsme v průběhu roku urgovali záležitost konkurzu na KP v rapidu - bez odezvy (zářijový turnaj tak samozřejmě nebyl hrán jako KP), začátkem července jsem dále urgoval zveřejní zápisů ze schůzí VV na webu SŠS a zápisu ze schůze rozšířené STK - také bez odezvy. Když jsem to po schůzi zmiňoval, dotyčný člen VV se opět vymlouval na zdravotní důvody (přitom však v červnu přeposílal mail). Nezbývá než zopakovat: "Rozdělení působnosti kolektivního orgánu nezbavuje další členy povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti právnické osoby spravovány." (§ 156 odst. 2 občanského zákoníku) a doplnit: "Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky." (§ 159 odst. 1 občanského zákoníku)

Ale zpět k losovací schůzi. V mailu z 8. 9. bylo též uvedeno: "Do regionalniho preboru se prihlasilo pouze 37 druzstev, STK SSS doporuci na losovaci schuzi zmenu poctu skupin na 3. Rozdeleni RP pro tuto variantu je v rozdeleni uvedeno jako studie." Pochopil jsem, že se jedná o možnou změnu pro příští sezónu, o které se bude diskutovat, a že přiložená studie byla přiložena pouze pro informaci k diskuzi (tomu by nasvědčovalo i to, že v jedné skupině bylo 13 družstev) - tedy o jakýsi podklad pro zimní konferenci. Na losovačce jsme se však dozvěděli, že se bude hlasovat (!) o změně na 3 skupiny už pro tuto (!) sezónu. Proti tomu brojil Pavel Buk, jehož argumentaci si nepamatuji, ale zmínil též, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Připojil jsem se, že nebylo zřejmé, že se bude hlasovat, že to přišlo příliš pozdě, že jsme to nestihli prodiskutovat (schůzi jsme měli 2. 9.). Navíc se družstva hlásila do RP s tím, že budou 4 skupiny. Podle rozpisu jsou 4 skupiny, tak mají být 4. Navrhl jsem, že bychom o tom vůbec neměli hlasovat, a pokud, pak nejdříve hlasovat o tom, jestli budeme hlasovat (to je však neobratně vyjádřeno - měl se schválit program). Ještě nějaký přítomný se ptal, zda jsme šachisti nebo úředníci? "Tak zrušte rozpis," opáčil jsem mu. Pravidla jsou od toho, aby se dodržovala. Problém byl údajně v tom, že se bude hrát "málo" (což je samo o sobě směšné - kdo vymyslel těch ideálních 11? kdy jakýkoliv jiný počet už je "špatně"? víte kolik hrají zápasů amatérští fotbalisté? 30... navíc je možné být na třech soupiskách (má být neomezeně) a hrát v Praze...) a že nadstavby jsou špatné pro vedoucího i družstva (aha, a u delegace rozhodčích to nevadí). Dále nebyl zcela jasný počet postupů do KS při změně na 3 skupiny - prý by postupovala pouze 3 družstva?! A že když si nějaké družstvo v průběhu sezóny bude stěžovat, že se nehraje podle rozpisu? Tak bude průšvih, odpověděl s úsměvem člen VV.

Nejdříve se hlasovalo, zda budou hlasovat všechna družstva, nebo jen družstva hrající RP. Zde si přítomní odhlasovali, že pouze družstva RP. Poté se hlasovalo, zda budou 4, nebo 3 skupiny RP. Někdo se ptal, zda má hlasovat vícekrát, když zastupuje více družstev v RP? Hlasovalo se rukama a na dobré slovo, že podruhé budou hlasovat pouze ti z RP. Hlasování skončilo nijak výraznou většinou pro 3 skupiny, což pro STK nebylo dostačující a zůstaly zachovány 4 skupiny. Průběh hlasování byl neregulérní a vůbec celé hlasování bylo zmatečné a nemělo vůbec proběhnout. Proto jsem také vůbec nehlasoval. 4 skupiny RP schválila mimořádná konference SŠS 2011, jakožto nejvyšší orgán si danou záležitost vyhradila k rozhodnutí (srov. článek 13 Stanov ŠSČR), proto pouze konference SŠS může počet skupin změnit - bylo by tedy případně třeba obvyklým způsobem svolat mimořádnou konferenci. I tak však mám pochybnosti o legitimitě tohoto postupu z důvodu možné retroaktivity, resp. zásahu do nabytých práv. Pokud se někdo v termínu do 30. 6. přihlásí do RP v domění, že budou 4 skupiny, a v září zjistí, že jsou 3 skupiny, není to správné - například se může stát, že bude delší dojíždění - vždyť to byl důvod, proč se zavedly 4 skupiny. Navíc se nepřihlásil do 4, ale do 3 skupin, což v okamžiku přihlášení nevěděl. A naopak některá družstva v očekávání, že bude málo družstev ve 4 skupinách, a tedy i málo partií, se do RP nepřihlásila, přitom kdyby věděla, že budou 3 skupiny, přihlásila by se. Případná mimořádná konference by tak podle mého názoru musela rozhodnout jednomyslně, se souhlasem všech přítomných a při zachování 4 postupů. Jistě by mohlo být v rozpisu uvedeno například, že STK je oprávněna změnit počet skupin RP na losovací schůzi - to ale musí projít přes konferenci (viz výše). V takovém případě každý při přihlašování ví, že může dojít ke změně.

Los KSB a zápasy áčka:

1. Klub šachistů Říčany 1925 C     09.10. ŠK Český Brod A - Sokol Bakov n.Jiz. B
2. ŠK Český Brod A 30.10. Klub šachistů Říčany 1925 C - ŠK Český Brod A
3. ŠK Kostelec nad Č.lesy B 13.11. ŠK Český Brod A - JAWA Brodce A
4. Sokol Sendražice A 27.11. ŠK Český Brod A - ŠK Kostelec nad Č.lesy B
5. Bohemia Poděbrady A 11.12. Sokol Sendražice A - ŠK Český Brod A
6. Šachklub města Dobrovice B 15.01. ŠK Český Brod A - Bohemia Poděbrady A
7. TJ AŠ Mladá Boleslav A 29.01. Šachklub města Dobrovice B - ŠK Český Brod A
8. Sparta Kutná Hora B 12.02. ŠK Český Brod A - TJ AŠ Mladá Boleslav A
9. Sokol Kolín B 26.02. Sparta Kutná Hora B - ŠK Český Brod A
10. DDM Sokol Nymburk B 19.03. ŠK Český Brod A - Sokol Kolín B
11. Sokol Bakov n.Jiz. B 02.04. DDM Sokol Nymburk B - ŠK Český Brod A
12. JAWA Brodce A

Los RPD a zápasy béčka:

1. ŠK Český Brod B 16.10. ŠK Český Brod B - Sokol Neveklov
2. Stříbrná Skalice A 06.11. ŠK Český Brod B - Stříbrná Skalice A
3. TJ Kavalier Sázava A 20.11. TJ Kavalier Sázava A - ŠK Český Brod B
4. Klub šachistů Říčany 1925 E 04.12. ŠK Český Brod B - Klub šachistů Říčany 1925 E
5. ŠK Medvědi Zvole A 08.01. ŠK Medvědi Zvole A - ŠK Český Brod B
6. ŠK KDJS Sedlčany B 22.01. ŠK Český Brod B - ŠK KDJS Sedlčany B
7. Sokol Struhařov A 05.02. Sokol Struhařov A - ŠK Český Brod B
8. JAWA Brodce B 19.02. ŠK Český Brod B - JAWA Brodce B
9. Klub šachistů Říčany 1925 F     05.03. Klub šachistů Říčany 1925 F - ŠK Český Brod B
10. Sokol Neveklov

Jan Fiala

 

ŠK Český Brod