Krasohled českobrodského šachu

díly: I II III IV V VI VII VIII

 

Krasohled českobrodského šachu I: Založení oddílu

„Č e s k ý B r o d. Zdejší kroužek šachistů, jenž co nejdříve přemění se v samostatný šachový klub, pozval mistra K. O p o č e n s k é h o, aby tu sehrál simultánku. Mistr Opočenský ochotně přání vyhověl a dne 19. října sehrál tu za 2 hodiny 26 partií (ježto nebylo dostatek šachových her, hrál současně jen asi 13) jež až na jednu remisu s p. Židlickým všechny vyhrál. Kroužek šachistů, čítající nyní asi 25 členů, koná schůzky dvakráte týdne v hostinci „u Strachů“.“ Tak zní další písemná zpráva z téhož roku. Kroužky byly velmi neformální sdružení, pravděpodobně ani nikde neevidovaná. Zřejmě sestávaly z nadšenců, kteří dosud hráli pouze volné partie, a spojoval je zájem o šachy. Proto je pravděpodobné, že šachy se zde hrály již dříve a stejně tak kroužek mohl být založený některý předchozí rok. Obvykle trvalo nějakou dobu, než z kroužku vznikl klub, často kolem roku. V tomto případě se tak stalo až za devět let.

Klub tedy vznikl roku 1922. A opět si dovolujeme citovat z odborného tisku: „Č e s k ý B r o d. Dne 28. července byl zde založen Kroužek šachistů v Českém Brodě, jehož předsedou zvolen Dr. Jos. Růžička, jednatelem K. Kubička. Schůzky členů pak každý pátek v restauraci „u Růžičků“

(Text převzat z práce Jana Fialy "Historie šachu v Českém Brodě")

Vít Moravec

 

Krasohled českobrodského šachu II: Turnaj tří měst

Hrál se turnaj tří měst. „První tato utkání skončila zajímavým způsobem a proto skončil bez vítěze:
Č. Brod - Úvaly 2:9
Č. Brod - Pečky 9:2
Pečky - Úvaly 9:2

(Text převzat z práce Jana Fialy "Historie šachu v Českém Brodě")

Vít Moravec

 

Krasohled českobrodského šachu III: Valná schůze

Na valné schůzi 11. března byli zvoleni J. Růžička st. starostou, E. Černý místostarostou, G. Šorm jednatelem, K. Kubička pokladníkem, E. Kolář zapisovatelem, J. Fereš správcem domu, K. Skalický a J. Třmínek náhradníky a V. Parma a J. Kafka revizory.

(Text převzat z práce Jana Fialy "Historie šachu v Českém Brodě")

Vít Moravec

 

Krasohled českobrodského šachu IV: Simultánka

29. dubna sehrál simultánku František Treybal, jíž se účastnilo 19 členů a 10 hostů z Klánovic, Úval a Přistoupimi. Po 6 hodinách docílil výsledku +23 -2 (z ČB: Šorm) =4 (z ČB: Hrdlička a Skalický). Hráči si mohli vybrat barvu figur a mohli si radit.

(Text převzat z práce Jana Fialy "Historie šachu v Českém Brodě")

Vít Moravec

 

Krasohled českobrodského šachu V: Derby v Pečkách

Klub v zápase s Pečkami nastoupil v sestavě Hympl, Šorm, Král, Beneš, Ing. Černý, Honolek. Velmi pravděpodobně se hrály vážné partie. „Účast asi 300 diváků.“

(Text převzat z práce Jana Fialy "Historie šachu v Českém Brodě")

Vít Moravec

 

Krasohled českobrodského šachu VI: Zapřisáhlý nekuřák

To je poslední zmínka o Karlu Skalickém. Dimitrij Mathon na něj vzpomínal, že byl sedlák z Přistoupimi, dobrý a moudrý člověk a zapřisáhlý nekuřák. Při partii obrazně rozdělil šachovnici na dvě poloviny (1. až 4. řada a 5. až 8. řada) – soupeř ať si kouří nad svou, nad jeho ne.

(Úvodní text převzat z práce Jana Fialy "Historie šachu v Českém Brodě")

Vít Moravec

 

Krasohled českobrodského šachu VII: Simultánka 2

V 50. letech sehrál v klubu simultánku František Pithart, ale moc se mu nepovedla, protože trvala 11 hodin.

(Úvodní text převzat z práce Jana Fialy "Historie šachu v Českém Brodě")

Vít Moravec

 

Krasohled českobrodského šachu VIII: Přebor dorostenek

Finále přeboru ČSSR dorostenek 1966 ukazuje další tabulka.

(tabulka viz komiks)

Citujeme hodnocení: „Překvapením je třetí a čtvrté místo Dany V o t á p k o v é ze Slavoje Český Brod. Nemá stejné podmínky jako první vítězky, ale má vlastnosti, z nichž rostou mistři. Soustředěnost, píle a cit pro pozici. Hraje někdy poněkud zbytečně rychle, přitom se však nedopouští hrubých chyb a její výsledek je plně zaslouženým úspěchem. Mívá však respekt před silnějšími soupeřkami, a to ubírá výkonu. O jejím třetím místě rozhodl podle hracího řádu los.“

(Úvodní text převzat z práce Jana Fialy "Historie šachu v Českém Brodě")

Vít Moravec

 

ŠK Český Brod