Článek o konferenci SŠS

06.02.2016, Praha Strahov

Podklady byly rozesílány teprve v průběhu posledních deseti dnů před konferencí, většina pak v posledních dvou dnech před konferencí. Na webu to ráno před konferencí ještě nebylo. Chápu závažnost zdravotních důvodů, nicméně rozdělení působnosti kolektivního orgánu nezbavuje další členy povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti právnické osoby spravovány (§ 156 odst. 2 občanského zákoníku). Selhal tedy výkonný výbor jako celek.

Volíme mandátovou komisi a schvalujeme jednací řád, který nebyl rozeslán - je stejný jako vloni. Zastavujeme se u programu schůze. Pavel Buk navrhuje vypustit bod 18. (Zápočet krajských soutěží družstev na FIDE Elo v souvislosti s výší startovného) vzhledem k tomu, že nebyla zaslána žádná analýza a nebyla možnost tuto záležitost projednat v oddílech. Někteří jiní se vyslovují pro zachování. Skutečností je, že o tomto jsme se bavili na losovací schůzi, žádný podklad ale zaslán nebyl. V pozvánce to nicméně bylo. Upozorňuji, že nelze změnit program. V programu samotném je uveden bod Schválení programu schůze v případě 75%-ní účasti - vzhledem k nižší účasti má být vynechán. O návrhu se nicméně hlasuje a bod se ponechává. Dále dochází k přesunutí jednoho bodu.

U zprávy STK její předseda Jan Hrdlička zmiňuje, že spolu s rozpisem soutěží družstev bude vydán i manuál k přihlašování a vyjadřuje se zhruba v tom smyslu, že pokuty za pozdní přihlašování budou odpouštěny. U zprávy KM její předseda Jaroslav Říha připomíná vítězství Vlašimi v extralize jako úspěch, "který se nebude opakovat desítky let." "Stovky," odpovídám. Zprávu projektu šachy do škol jeho koordinátorka Pavla Tryhubová doprovází powerpointovou prezentací a na závěr doporučuje uspořádat výběrové řízení na krajské kolo!

Diskuzi ke zprávám otevírá Jiří Kotzot a vysvětluje, že poslední zápis z jednání výkonného výboru (z 4. 1.) na webu SŠS nelze zveřejnit, protože tam není zaveden rok 2016! Smějeme se. Celkové nastavení krajského webu je špatné, všemožné škatulkování a proklikávání je otravné. Konkrétně u zápisů jsou pak roky zcela zbytečné, když jsou všechny zápisy na jedné stránce (jak to ostatně má být). Nakonec se zápis i přesto zveřejní, vypadá to takto:


(výřez z webu SŠS)

Slova se ujímá Pavel Buk. K webu uvádí, že jedním z důvodů jeho předělání (za 30 000 Kč, přitom by v klidu stačil wordpress, myslím si) byl ten, že všichni členové VV měli mít možnost zveřejňovat příspěvky. Zmiňuje nekoordinovanost podkladů ke konferenci. Požaduje určit kompetenční komisi ke kategoriím do 18 a 20 let (KM, TMK - podle mě to má dělat KM a je chyba, že to nedělá). Vyzdvihuje lepší úroveň přeboru škol a vyslovuje se pro sjednocení propozic regionálních kol. K STK říká, že dříve se k přihlašování používal formulář s kontaktní osobou a vyznačením případného zájmu o postup, zatímco teď stačí mail (což je pak problematické s ohledem na kontaktování), že rozpis stačí a manuál je zbytečný (má pravdu, že kdo si přečte rozpis, ví, co má dělat a že kdo nečte rozpis, nebude číst ani manuál) a že není žádoucí odpouštět pokuty a má být postupováno tvrdším způsobem. V odpovědi Jan Hrdlička poukazuje na problematické chování družstev (odhlašování, požadavky na čísla, rozhodování podle družstev ve vyšších soutěžích atd.), považuje činnost STK za službu družstvům, proto se uplatňuje benevolentní přístup a umožňuje i přihlašování na losovací schůzi a také zmiňuje, že jednou došlo k situaci, kdy družstva odmítala postup a "postoupil až 11. v pořadí." "Sestoupil do vyšší soutěže," odpověděl jsem. S tímto přístupem STK zásadně nesouhlasím. Jak k tomu přijdou poctivá družstva, která se přihlašují včas a neodhlašují se? Když se družstvům pozdní přihlášení promine, příště se pozdě přihlásí zase. Když už chce STK vyhovět pozdní přihlášce, nechť tedy vyhoví, ale ať zároveň dá najevo, že toto je nežádoucí situace. Za každý takový případ bych například udělil pokutu 2 000 Kč nebo i vyšší.

V předloženém rozpočtu hospodář Jiří Hůrka navrhuje přidání tisícovky do položky KM 06 KP školních družstev a o stejnou částku zvýšení příjmů P 09 Ostatní. Dále zní návrh, aby se jednalo o pětistovku. Pavel Buk navrhuje přesunout 5 000 Kč z položky KM 10 příspěvek na trenéra pro MČR do položky KM 06 KP školních družstev, aby mohl být vyhlášen konkurz na KP škol. Vyjadřuji podporu tomuto návrhu a cítím velké zadostiučinění, že se pro něj vyjadřuje i Pavla Tryhubová. Návrh nicméně nezískává většinu a prochází zvýšení jen o 500 Kč. Napadá mě i možnost přesunout dvě Emičky z občerstvení na konferenci a z mimořádných odměn, ale nechce se mi otevírat toto téma, neboť to nemá cenu.

Dále horuji pro zvýšení odměn členům odborných komisí a vedoucím soutěží. Upozorňuji, kolik je s tím práce, vyplňování tabulek a telefonátů. Nedávám nic konkrétního. Návrh se formuluje jako úkol pro VV zabývat se přizpůsobením odměn členům výkonného výboru a odborných komisí. "Zvýšením," upozorňuji. Z návrhu se tak vypouštějí vedoucí soutěží a přidávají členové VV. Na základě zjišťování názoru mezi příslušnými členy VV je zvýšení u KM reálné, u STK ne. Proto už to tak nechávám být. Pavel Buk se podivuje, že se to (vzhledem k programu) hlasuje. Na návrhu netrvám a dávám možnost jej stáhnout. Nakonec se hlasuje a úkol se schvaluje.

U krajských příspěvků Jiří Kotzot jménem ŠO TP Nova Kladno navrhuje zavést kategorii invalidé ve výši 30 Kč. Probíhá ne zcela korektní diskuze, problémem návrhu je mj. prokazování. Zamítá se. Po přestávce volíme delegáty na konferenci ŠSČR: Burda, Doležal, Hrlička, Skála, Tryhubová, Uhlíř, náhradníci Neuman, Říha, Satranský a delegáta na valnou hromadu SKO ČUS: Satranský.

Konečně přichází na řadu královský bod schůze, jímž je zápočet krajských soutěží na FIDE Elo v souvislosti s výší startovného. Soutěže na Fide se musejí posílat každý měsíc, což pro vedoucí znamená více práce. Proto se v KP a v KS navrhuje zvýšit vklady (nikoliv však odměny pro vedoucí!), případně nezapočítávat na FIDE. Petr Havelka tuto argumentaci rozbíjí tvrzením, že s tím více práce nemá. Všichni rozhodčí všech zápasů by měli být licencovaní, cílem Fide je tahat co nejvíc peněz a výhledově by rozhodčí ani vůbec neměli být na soupiskách, což je u nás nereálné. V diskuzi se vyslovuji jednoznačně proti Fide elu - všechny partie na Fide mají být hrány podle pravidel Fide, nikdo neví, co Fide zase vymyslí a pak se bude vesele porušovat jako s mobily. Stačí jedno elo. Jaromír Skála upozorňuje na problém, pokud v průběhu soutěže hráč změní federaci. Bohužel se ozývají i někteří fidelové. Má se tedy hlasovat I. KP, KS na Fide a + 50 Kč vklad, II. KP na FIDE a + 50 Kč vklad, III. bez FIDE. Pavel Buk opakuje argumentaci z úvodu a podává protinávrh zachovat stávající stav a dále nehlasovat. Bohužel dovětek nepostřehávám a ptám se, pokud tento návrh neprojde a ostatní také neprojdou, tak co? Delegáti propukají v smích. Protinávrh se mi nelíbí, protože už jsme to řešili u programu. Proto improvizuji a podávám protinávrh neposílat na FIDE nic a zvýšit odměny (!) všem vedoucím o 50 Kč za družstvo. Můj protinávrh dostává jistou podporu, však nedostatečnou. Zamítá se i druhý protinávrh. Většinu získává návrh I., což je neúspěch.

V diskuzi Jaromír Skála mluví o pomocných kritériích, že na nejmenovaném turnaji družstev nejmenované družstvo vyhrálo všechny zápasy, ale nevyhrálo turnaj, protože se hrálo archaickým olympijským systémem, kterým se ani na olympiádě nehraje, a že se má hrát podle kritérií v soutěžním řádu - "nemůžu si stanovit kritéria, že vyhraje ňáký pitomec". Vybuchujeme v smích. Někdo ještě požaduje, aby všechny soutěže začínaly od 10 hodin (zřejmě ten samý někdo z losovací schůze), s tím je odkázán v podstatě na další konferenci - proto se posílá předběžná pozvánka, aby do ní mohly být zařazeny další body.

materiály konference na webu SŠS

Jan Fiala

 

ŠK Český Brod