Článek o konferenci SŠS

16.02.2013, Praha Strahov

mnohem stručnější článek Jiřího Kotzota na sázavských stránkách

Před začátkem mi pan Satranský navrhl, abych byl v předsednictvu jako "náhradník", dokud nedorazí pan Hůrka, který mě pak nahradí. Souhlasil jsem a odhlasovalo se to. Nestandardní řešení prý máme v oblibě, nebo tak něco. Půl minuty nato, že už je nahoře. Opozdil se, protože přinesl bagety a limonády. Nechápu! Pracně jsme to rušili a je to zpět. To asi jak jsem vloni chyběl... U zprávy STK pan Hrdlička zmínil, že nastoupili dva noví vedoucí a vydržel jen jeden. Musel zmínit jeho jméno... :-) (ne kvůli mně)

Zastavili jsme se u plánu činnosti 2013. Myslím u VV byl vyjádřen údiv nad šachy do škol (ve zprávě to není, takže asi to bylo řečeno). Dozvěděli jsme se o nečinnosti pana Vladyky (několikrát zmíněno, že byl doporučen Figurkou, prý byl poprvé na VV a když měl něco dělat, vymlouval se po mailech, sliboval a nic... několikrát řečeno, že je to vostuda) a že jako jediný kraj jsme nic neposlali (zmapování stávajícího šachu na školách). Sklouzlo se k diskuzi nad tímto projektem. Řešilo se to myslím i v diskuzi. Pan Partl informoval, že pan Ambrož (2. hlavní boss) mu řekl, že hodnocení bude jako u kreslení a bude tu pouze pro pedagogické pracovníky (sem zřejmě spadají i trenéři 2. třídy). Pan Kotzot říkal, že všechny volné hodiny jdou na nově zavedený cizí jazyk. Později navrhl zavázat delegáty, aby prosazovali zaměření projektu na kroužky (tedy ne předměty) a nějaké smlouvy s trenéry/oddíly, na základě nichž by se pak mohla poskytovat podpora (přesné znění si nepamatuji). To jsme schválili. Celkově byl velmi proti projektu a předmětům. Aspoň nejsem sám. Někdo (nevím jestli on) snad navrhoval i myslím jako to nějak zrušit či se s tím vůbec nezabývat? Ale to jsme nehlasovali, nebo je to pak pozměněný ten odhlasovaný návrh. Každopádně s tím jako VV může mít práci. Projekt jinak se prý dělí na dvě části - ne/povinné předměty, to běží teď, a pak prý kroužky (předtím ještě proběhlo již zmíněné mapování). VV by se chtěl zapojit v té druhé části. Pan Partl také v jednu chvíli otevřel stránky projektu a začal nám číst ty marketinkové plky. Prvních 30 škol má jinak dostat dotaci (to už jsem rozesílal), seznam se však plní jenom velmi pomalu, z čehož mám škodolibou radost. Úroveň materiálů (pro vedoucí) je prý otřesná. Kritizoval se i přebor škol a zmínilo se i možné propojení s šachy do škol. Zmínil jsem svou zkušenost v Zaječicích (na schůzce s panem Novotným, panem Gonsiorem a jinými jsem to navrhl, ale moc se na to netvářili a zdá se mi to velmi nepravděpodobné), neúspěšnou snahu o KP SŠ 2009 a chybějící jména hráčů z posledního KP.

Další výživný bod byly elektronické soupisky. Pavel Buk kritizoval, že už se to řešilo před několika lety a pak se to "zapomnělo" (souhlas) a dále koncepci pana Hrdličky, o které tento mluvil. Chtějí (STK) to jako příští sezónu zkusit na KP (a příp. i KS), ale návrh byl podán obecně, na což jsem upozornil - prý záměrně obecně. Obecně se i schválil. Pan Klain by chtěl nějaký formulář, aby se to zadalo automaticky do Swiss Managera. Nato jsem vystoupil - jako že si máme uvědomit účel, který je podle mě ulehčit to družstvům a že jako vedoucí to mám za 2 hodiny a je mi jedno, jestli z excelu nebo z papíru a že bych nějaké řádky neřešil, pokud to družstva nepošlou jako prasata (skutečný výraz). Schválil se protinávrh obsahující dodatek, že losovačka bude (to také nadhodil Pavel, STK by si časem představovala zrušení). Jinak si myslím, že na Czech Openu musejí něco takového mít...

Kritizoval se web - drahé, nepřehledné a pomalé aktualizace (poslední bod ode mě, naopak jsem vystoupil proti nepřehlednosti a zdlouhavosti hledání). Drahé mi to přijde - kdyby se to udělalo jako nadstavba na našem webu (která by stačila! důležitý je podle mě přístup VV a KM a na těch málo lidí by to stačilo), tak ta částka bez diskuzí nižší bude. Aby tam všechny oddíly měly přístup, aby si tam nahrávaly propozice turnajů, to mi přijde zbytečné. Dětské turnaje tam nahrají koordinátoři, KP někdo z kraje a na turnaje dospělých bych se vykašlal, ty se stejně dělají pro peníze (to i některé dětské turnaje, ale to už je jiná věc) a navíc se tam hádají. Byl navrhnut termínový kalendář (pokračování prací) a také požadavek zpřístupnění veřejnosti. Myslím tady jsem navrhoval nějaký termín, známe, jak to je. Prý že do příští schůze VV. (nevím, jestli si to nepletu s anketou na el. soupisky nebo hráče na 3 soupisky, ale snad ne - o tom se myslím nehlasovalo ani - možná to bylo k tomu termínovému kalendáři) Prý kdo napíše panu Trejbalovi, ten poskytne adresu. Nakonec jako že VV nějak na to bude tlačit. Problém byl chybějící webmaster, takže se diskuze rychle ukončila.

Někomu vadilo 200% u některých položek rozpočtu (to jsou akorát mládež a cestovné a to je kvůli dotaci). Do rozpočtu se doplnila částka na web (která původně měla být vyplacena vloni, ale stále nebyla) a převod z rezervy. Pavel poukázal na podhodnocenou částku startovného v RS, VV uznal chybu (nevšimli si), nicméně výše zůstala. Bylo poukázáno na překlep v datu zprávy revizní komise. Řešily se také příspěvky 2014. Dobrovice upozornily, že to není v programu. Padl návrh na nový bod 18, ale pro hlasovalo jen asi 5 (včetně mě), ale bez Dobrovic. Hlasovalo se tedy hned (myslím dodatečně před 16 (soupisky), jako že to patří pod rozpočet 2013 (nepatří - jsou to příspěvky na rok 2014)) a zůstaly stejné.

Ještě než se dostaneme ke zlatému hřebu, nějaké další věci, co si různě vzpomínám: Pan Skála informoval o registračních poplatcích na FIDE - že by si každý, kdo by chtěl hrát partie se zápočtem na FIDE, musel zaplatit nějaký poplatek... (myslím 50 € na rok / 500 € doživotně) Proti tomu jsme se připojili k protestu k nizozemské federaci. A že jediným řešením by pak bylo vystoupit z FIDE. To mi udělalo velkou radost! Chtěl jsem tím i zavázat delegáty, ale byl jsem ujištěn, že nikdo z delegátů (nebo nás?) nechce platit poplatky. Proto jsou naprosto chybná takováto vyjádření. Jinak jsem se poté dozvěděl (mimo konferenci), že prý to bylo zrušeno. Pan Říha pochválil náš region (u zprávy KM jsem ho pochválil za jeho pozvednutí - dopisy) a také zmiňoval špatný stav na Příbramsku - snahu o zlepšení chtěl spojit s šachy do škol, ale ten koordinátor... Také se zmínil příspěvek panu Mühlovi, prý snad ještě nebyl vyplacen. Oproti materiálům se plánuje školení rozhodčích i 2. třídy. Volili jsme i delegáty - nejméně hlasů (17) dostal pan Doležal, předseda KR a TMK, který se mimochodem neúčastnil, aby si mohl se synem zahrát na turnaji rodinných dvojic... Náhoda? Řešily se i faktury na svaz, ale prý to ještě není schválené! A prý chtějí i výši oddílových příspěvků, ale prý je to nepovinné. A omylem se zmínily i sankce - prý penále 10% výše příspěvků! Pavel zmínil, že v materiálu o členské základně se neřeší vliv změny systému v příspěvcích (zrušení nevýdělečně činných). Pan Trejbal v červnu skončí se sekretářováním.

Nyní tedy možnost uvedení hráče na 3 soupisky. Byly připraveny dva návrhy - níže uvedeny pouze významné úryvky:

1. Příslušný řídící orgán může rozpisem povolit hráče na 3. soupisku, pokud tyto soupisky budou v soutěžích s různými hracími termíny.

2. Dle rozhodnutí Konference ŠSČR (...) (v příštích dvou sezónách) se mohou odchýlit v krajských soutěžích Středočeský a Pražský šachový svaz (případně další). Dané svazy mohou povolit uvedení hráče na soupiskách nejvýše 3 družstev v krajských soutěžích.

Mělo se chvíli mluvit a pak měla být přestávka. Před přestávkou se myslím uváděly důvody pro, vesměs to, co se rozesílalo. Promluvil i host pan Paulovič z pražského svazu, také pro. Před přestávkou jsme s panem Chybným plánovali podpořit 1. návrh. Zdál se mi takový jasnější, stručnější, bez omáčky okolo... O přestávce jsem však na chodbě poslouchal diskuzi - že ostatní svazy odmítají takové jasné návrhy a že už návrh typu rovnou 3 soupisky navrhovali několikrát... prostě že radikální návrh je neprůchozí, protože se ostatní svazy bojí zneužití. Řekl jsem něco jako: Nojo, ty hloupé venkovské svazy... (původně jsem chtěl říct moravské :-), ale pak jsem si vzpomněl, jak dopadly volby v Ústeckém kraji) a ozval se pan Kraisl, že z takového svazu je - že je z Jinců. Středočeský jsem však samozřejmě nemyslel! Republiková STK jako že na to kašle (Petr Záruba je proti), že byla nějaká skupina a byl tam trochu aktivní akorát Marian Sabol. Její výsledky se pak odmítly. Zaúkolovat cosi, jak také někdo pak zmiňoval, tedy také nešlo. Čili - průchozí návrh musí být s podmínkami, omezený, tedy 2.

V diskuzi pak Pavel vyjasnil, že 1. návrh způsobí, že nepůjde být ve dvou družstvech se stejnými termíny (tedy např. KS, RS, Praha - myslím, možná KS, RP, RS už nevím) - to si nikdo neuvědomil. Navíc nepůjde zdvojovat náhradníky při družstvech ve stejných úrovních. Prostě - nepůjde to, co jako oddíl potřebujeme - náhradničit A,B,C teď i v případě sestupu. Tedy jsme došli k tomu, že budeme hlasovat pro 2. návrh.

Dále nastala velká diskuze... A řešily se různé věci, například která soupiska je třetí, případy vícero hostování atd. Vypíchl bych třeba slova Pavla, že Soutěžní řád je téměř šachová bible. :-) Vážnější jeho připomínka však byla ta, že rozhodujeme na základě dojmů. Pan Hrdlička si totiž dělal jakýsi svůj vnitřní průzkum, ale chybí jakákoliv čísla, i jen počet oslovených oddílů. Buštěhrad třeba oslovený nebyl. My asi taky ne. Měla být anketa, s čímž souhlasím. Nicméně si nemyslím, že k tomu lze udělat nějakou analýzu, když s tím nejsou žádné zkušenosti a nikdo neví, co to udělá. (navíc by ani příp. nebylo kde srovnávat - další městské soutěže se hrají už jen v Brně a Ostravě a oba kraje jsou v pohraničí) Uváděly se různé důvody pro i proti. Proti se uváděla možnost zneužití. Dále, že bude méně míst pro mládež v kraji. Proti tomu jsem ale vystoupil - to záleží na tom, jestli si oddíly k sobě přitáhnou Pražáky, nebo ne. Celkově v diskuzi převládaly důvody proti a kritizovaly se i zobecněné argumenty v zdůvodnění STK. Vystoupil jsem, uvedl, že bych si zahrál v Praze a vše, ne jen "něco", a že nelze ani argumenty proti zobecňovat. Proti byly ještě třeba Dobrovice, pro třeba Lysá včetně konkrétních příkladů. Její zástupce pan Kolář také uvedl, že i teď, pokud (jako řidič) venku nastoupí, ovlivní tím soutěž, protože se očekává, že vyhraje a ostatní posune. (takové argumenty jsou moje oblíbené) Osobně považuji konferenci za minimálně rovnocennou anketě (možná nehrozí "chyby" při zpracování ankety atd.). Tedy si myslím, že ani nelze rozhodovat na základě něčeho jiného než dojmů. Nejradši bych ta omezení zrušil, ať si každý hraje, kde chce (i takové názory zazněly), ale to je neprůchodné na velkém svazu, tedy podporuji salámovou metodu.

Smolařem byl pan Kolář - posílal snad v úterý návrhy (i s odůvodněním), ty však nebyly rozeslány. Pan Trejbal nejenže uznal chybu, ale dokonce se i omluvil (sice mu to pan Říha doporučil, ale stejně), to je takhle snad poprvé od nějakého funkcionáře... Návrhy byly tři: pro hráče do 25 let bez omezení, pro hráče do 25 let s omezením a pro všechny hráče s omezením. Omezení bylo myslím takové, že pokud hráč sehraje 5 utkání za nejvyšší soutěž, už nesmí hrát v nejnižší. Na to jsem rychle vznesl námitku - a co když bude hrát tři KP nebo tři druhé ligy? Která bude nejvyšší? Odpověděl něco s odkazem na označení družstev ve vztahu k volným hráčům, ale když bude hostovat a budou to vše A družstva? Námitka pana Satranského, že to je nepravděpodobné - na tom nezáleží! Zmínil jsem, že tyto návrhy jsou v nevýhodě, protože jsme si nemohli přečíst argumentaci.

Dalším smolařem byl pan Partl - posílal snad v lednu asi 7 návrhů - podporoval např. pouze pro RS (pro řidiče) nebo myslím do nějakého ela. A zaujal mě použitím sousloví "paragrafové znění". Pan Klain měl zase nějaký divný obtížně srozumitelný návrh, který jsem ani po několikátém přečtení nechápal. Zmiňoval tam, jako že ne dvě partie ve stejném termínu (nebo dni) - na to jsem zmínil, že v Praze se třeba hraje úterý středa (každé družstvo hraje jiný den po-čt). Pan Satranský to shrnul, že navrhuje s podmínkami 1) 2) 3) ale že to je špatně, tak jako že se to neúspěšně kolik let řešilo, že je potřeba jasné znění článku. Ještě myslím Pavel navrhl se tím vůbec nezabývat i do budoucna.

V souvislosti s nepřeposláním návrhů smolařů cítím potřebu vyjádřit určité své pochybnosti na základě následujícího: velmi divná argumentace STK ("Je dost hráčů, kteří si chtějí (...) zahrát v Praze."), neudělání ankety, přítomnost pana Pauloviče a celkově dost horlení pro tuto záležitost. Pochybnosti, jestli ta nepřeposlání nebyla záměrná.

Pustili jsme se tedy do hlasování. Návrh nezabývat se neprošel. U Lysé nebylo zcela jasno, jak hlasovat, prý to bylo jako na zvážení delegátům myslím. Vypadalo to, že si bude muset 1 vybrat, pak jsem navrhl volbu, což jako ano, ale vypadalo to spíš jako o každém zvlášť. (zde možná bylo zmíněno "án blok", což mi vysvětlili, ale už jsem to zapomněl) Po přečtení pan Kolář ještě zmínil, jako že tam je ten můj spomenutý problém. Neprošly. Pan Partl navrhl jen 1, myslím ty RS, neprošel. Pan Klain zase vykládal a své vykládání zakončil slovy "tak ňák", což vzbudilo smích. Neprošel. Obecně mi přijde, že delegáti mají smysl pro (technicky) špatné návrhy (což se týká právě pánů Koláře a Klaina) a zamítají je - nepamatuju si, že by prošel nějaký technicky špatný návrh. Pravda, v diskuzi se na to upozorňuje.

Zbývalo k hlasování STK. Byl jsem zvědavý, kterým se začne (doufal jsem v 2., abychom náhodou neschválili 1., ale dát návrh, abychom vyloučili 1. návrh nebo začali 2. návrhem se mi vůbec nelíbilo). Ale že prý tam je návrh usnesení. Tam se píše: "schvaluje návrhy (...) dle návrhu 1 a 2". A o tom se bude hlasovat, pokud nepřijde protinávrh. Vymrštil jsem ruku a protože jsem chtěl zamachrovat, navrhl jsem škrtnout 1 a a. Pravda trochu nešťastně formulované, navíc tam zůstala množná čísla. :-) Po zopakování jsem dodal, jako že tedy jenom 2. Pan Satranský tedy přečetl mé znění a pak snad vyzval, kdo hlasuje pro. Někdo se zeptal: "Pro co?" Sál propukl v smích, někteří včetně mě dostali záchvat smíchu. Ale prošlo to! Tedy: delegáti budou prosazovat hráče na 3 soupisky pro nás a Prahu (příp. další svazy) na příští dvě sezóny (tedy bez omezení krytí termínů - A,B,C tedy příp. pude).

materiály konference na webu SŠS

Jan Fiala

 

ŠK Český Brod