Článek o konferenci SŠS

15.01.2011, Praha Strahov

Zdeněk Chybný a Miloš Vrabec, s nimiž jsme byli nerozlučná trojka, si mě dobírali, že budu v nějaké komisi (počítat hlasy). Považoval jsem to za vtip, než jsem byl nominován. Musel jsem povstat a odmítnout. Před začátkem byly k rozebrání zprávy o činnosti výkonného výboru. To samozřejmě nemohlo ujít mému dotazu - pan Satranský to ale svedl na webmastera, že prý mu to poslal před týdnem. To ale není adekvátní odpověď, neboť činnost VV skončila někdy v půlce prosince a zprávy ostatních se na webu objevily 23.12.

Ke zprávám o činnostem vesměs nikdo nic nedoplňoval, občas upravoval, jen pan Klain promluvil značně obšírně a mimojiné nás informoval, že byla zavedena čtyřstupňová struktura, atd.

Typické pro pány funkcionáře bylo nepřiznání vlastní chyby. Jak už výše zmíněná zpráva VV, tak především ohledně rozdělení družstev. STK měla zpracovat 2 návrhy, ale zpracovala jen 1.

Zajímavá diskuze se rozvinula okolo Návrhu na výši příspěvků SŠS účastníkům ME, MS mládeže. Pan Partl navrhoval přispívat podle výkonu, ne podle vzdálenosti (dnes) - aby tam děti nejezdili "na výlet". To se ale nesetkalo s ohlasem - pan Paukert to označil za sociální problém a pan Satranský upozornil na problém se tam (vůbec) dostat. Po dalším diskutování se nakonec do zprávy doplnilo, že příspěvek nebude poskytnut extra hráčům. Pan Říha několikrát zopakoval, že to je terminus technicus a i přes snahu o neodborné (avšak špatné) znění byl tento termín odhlasován. Z legislativně-technického hlediska správně. (extra hráč je hráč, který si nevybojoval postup výkonem v MČR (1. / 2. místo), ale postup si "koupil" (se souhlasem ŠSČR))

Pravděpodobně v souvislosti s tímto návrhem se diskutoval i dopad na rozpočet. Navrhl jsem, aby VV mohl do určitého procenta hýbat s rozpočtem (schodkem) (při větší změně by potřeboval souhlas konference), tak jako je to ve státě (vláda-parlament). Příspěvek jsem zakončil tím, že je do diskuze, kolik procent. Vtom se zezadu ozval pan Šoltys - 10%.

Ještě jsme schválili zprávu STK, jež "bude dopracována" (podle toho, co říkal pan Klain). Tak to nás podrž.

Napotřetí se (těsně) odhlasovalo snížení počtu členů VV na 7. Bohužel - počtvrté už by se totiž dělaly hromádky. Předtím probíhala agitace za více členů (resp. proti příliš malému počtu členů) - prý že kdyby byl jen 5členný a 2 by chyběli, budou jen 3. Z toho 2 ze stejného oddílu, pojedou jedním autem, dohodnou se, a ten třetí už tam ani nemusí jezdit. Ale nebylo to myšleno konkrétně (byly to Říčany).

Výsledky voleb jsou v zápisu z konference na webu SŠS, takže zbytek článku se věnuje diskuzi (návrhům).

Pan Trejbal přišel s návrhy pro podporu tělesně postižených šachistů (nižší příspěvky a startovné v turnajích). Diskuze vyzněla tvrdě proti (problém dokazování (různé stupně postižení), možnost podvodů, existence jakési bohaté organizace, že často pracují jako ostatní lidé). Osobně bych s oběma návrhy souhlasil. Ale už jen proto, že na losovací schůzi (asi 2009) nebyl schválen dokonce ani návrh, aby (myslím Nova Kladno, kde jich je hodně) hráli všechny zápasy doma, tohle nemělo šanci vůbec žádnou. Je jasně vidět míra solidarity středočeských šachistů. V diskuzi byli tělesně postižení šachisté dokonce označeni za "rasovou menšinu", doufám, že v žertu. (výraz pana Trejbala pak značil něco jako "tak jsem to aspoň zkusil, no", řekl bych, že si byl vědom, že to neprojde)

Velké pobavení vyvolala diskuze k návrhu pana Partla - aby bylo v STK povinně 5 členů. Upozorňovalo se na možnost, že předseda STK tolik lidí nesežene nebo že to zvládne sám nebo ve dvou. Došli jsme k názoru, že kdyžtak do STK přijme manželku, děti,... Návrh neprošel.

Velice dobrý návrh přednesl pan Skála. Jeden z dokmentů, které jsem nečetl... Nakonec bylo navrženo zavázat delegáty, aby přednesli návrh měnit soutěžní řád s účinností vždy k 1. 5. Účel návrhu tak snad zůstal zachován. Při formulování návrhu k hlasování padala slova jako změna nebo platnost, ale slovo účinnost vybojovalo velkolepou bitvu a určitě zazní na konferenci ŠSČR!

Další schválený návrh pocházel z dílny pana Trejbala - aby mohl VV SŠS dodatečně schválit delegáty na kofnerenci ŠSČR při neúčasti těch, odhlasovaných konferencí. Prý si nechal dělat právní expertizu a několikrát si postežoval, že by to do VV chtělo právníka. No, snad příští funkční období... :-)

Stránku a půl návrhů měl připraveno pan Klain.

Několik jich prošlo: zrušit povinnost STK předkládat dva návrhy nebo pokuta za odhlášení přihlášeného družstva - tento je ale z mojí hlavy! (řekl jsem ho panu Klainovi, který si ho připsal)

Ale většina neuspěla. Některé měly svoji logiku (tempo v RP stejné jako v KP a KS; povinné digitální hodiny v RP; zápočet na FIDE v RP; partiový bulletin v RP), další byly zbytečné, špatné nebo obojí. (zavést osobu vedoucícho soutěží družstev, který bude zodpovědný za rozdělení družstev a při špatné práci bude po sezóně odvolán (jako reprezentační trenér ve fotbale) - za to je ale dnes zodpovědný předseda STK a je to prostě špatné a lepší je můj návrh) (mimochodem, toto navrhoval asi 5 minut a nebyl to schopen konkrétně zformulovat)

Hrůzostrašné návrhy byly - omezit zasahování VV do činnosti STK (ten byl (správně) bez hlasování odmítnut, že už to je teď) a zvýšit pravomoce STK. Tento velice vágní (nepřidávejte do tohoto slova žádná písmenka, jak jsem to slyšel na koferenci...) (= neurčitý) návrh mimořádně hodně snižující právní jistotu snad ani nemohl být myšlen vážně! Ihned jsem se do něj pustil, ale brzy jsem pochopil, že toho mám nechat, že to stejně neprojde. Neprošlo, naštěstí. Jinak bych tam udělal slušný bordel.

Při diskuzi nad nějakým návrhem zazněl požadavek na zrušení čehosi. To jsem promítl do svého návrhu, jenž zněl:

STK rozhodne o rozdělení družstev.
Pokud s rozdělením některé družstvo nesouhlasí, má možnost se odvolat k VV, který rozhodne s konečnou platností.

Zrušují se všechna ustanovení, která jsou s tímto v rozporu.

Ta poslední věta je generální derogační klauzule a kdo ji viděl, valil oči. Přišel ale na řadu až po zrušení předkládací povinnosti (návrhem pana Klaina). Jen jsem si tedy ověřil, že stávající situace odpovídá návrhu. Zbytečný návrh jsem stáhl.

Jinak se řešily i jiné věci, především práce STK (několikrát se opakovalo, že pan Vinklárek hraje poker), velká vzrušení vyvolala anketa. Dokonce se někteří hádali jak malé děti, až je musel pan Jandourek uklidňovat. Dopadlo to tak, že se zase hlasovalo. Bude nová anketa. A mohla by být každý rok, ať má STK co dělat... Diskutoval se termín ("výsledků"). Opět padaly návrhy jako "do termínu losovací schůze". Na to jsem navrhl, do 14 dnů před termínem losovací schůze (myslím, zveřejnit na webu SŠS), a upozornil, aby to nedopadlo jako se zprávou VV. Nakonec jsme schválili zajímavý termín - 15. srpen. (viz usnesení)

materiály konference na webu SŠS

Jan Fiala

 

ŠK Český Brod