Historie

Jan Fiala: Historie šachu v Českém Brodě
Zdeněk Chybný: kompletní historie, 2008
Jaroslav Pelikán: 50 let českobrodského šachu, 1972
Oldřich Eisner st.: 60 let českobrodského šachu, 1982

Vzpomínky pamětníků

Mezinárodní turnaj juniorů Dánsko 1969 (Miloš Vrabec)

Archiv

 

Zdeněk Chybný: kompletní historie, 2008

Šachový klub v Českém Brodě byl údajně založen v roce 1922. Předsedou byl MUDr. Růžička, prvním přeborníkem klubu Karel Bedrna, hrálo se v hotelu Žák, později v restauraci Ševčík. Mezi zakládající členy patřili a v předválečných letech v klubu působili dále MUDr. Jan Bedrna, Ing. Jan Koula, Ing. František Koula, Karel Rudolf, Karel Kubička, Emil Kolář, dr. Jiří Valenta, dr. Felix, Josef Třmínek, Ing. Emanuel Černý, Ing. Holub, Čestmír Mrázek, Rudolf Hympl, Rudolf Šámal a další. Klub byl v činnosti i ve válečných letech. V letech 1939 až 1945 byl také založen několika příznivci královské hry pod vedením Bedřich Günthera šachový kroužek, víceméně soukromý, jehož členové M. Válek, Bedřich Günther, Libor Vamberský, Jan Macek, Jan Farský, Oldřich Eisner a další později přešli do šachového klubu.

Po válce klub působil pod Osvětovou besedou, hrály se přebory jednotlivců, soutěže družstev v rámci kraje a okresu. Klub postupně vedli Gustav Šorm a Rudolf Hympl.

V roce 1953 proběhla reorganizace naší tělovýchovy a šachový klub přechází pod TJ Slavoj Český Brod.

Největšího rozmachu šachu v Českém Brodě bylo dosaženo v šedesátých a sedmdesátých letech pod vedením prof. Jaroslava Pelikána, který začal systematicky pracovat s mládeží, neúnavně pro ni organizoval soutěže a jeho práce přinesla ovoce. Jeho spolupracovníky byli Jaroslav Zajíček a Dr. Gabriel Máčik. Českobrodská mládež tehdy patřila k nejlepším v republice a její úspěchy se staly základem i pro další úspěšnou činnost v kategorii dospělých.

Družstvo žáků pravidelně obsazovalo přední místa na celostátním turnaji Zaječicích, 4x ho vyhrálo, 3x získalo 2.místo a 2x 3.místo. Někteří z žáků se později probojovali i do celostátních přeborů v dorosteneckých kategoriích. V roce 1965 sehráli českobrodští žaci vítězné zápasy s týmem Lipska, nejlepším žákovským týmem NDR. První mezinárodní křest hráli tito žáci: Neckář, Vrabec, Horyna, Vladimír Fabián, Antonín Fabián, Franěk, Bejšovec, Ledeč, Chybný, Eisner, Votápková, Hudcová.Ve vzájemných zápasech se pokračovalo ještě po několik let.

Z řad mládeže vyšli dnes mezinárodní mistr Lubomír Neckář(dorostenecký přeborník republiky a účastník MS juniorů) a kandidáti mistra Miloš Vrabec(akademický mistr republiky, generální sekretář šachového svazu a mezinárodní rozhodčí ) a Vladimír Šenkýř ,dále hráči a hráčky I.VT Oldřich Eisner ml, Zdeněk Chybný, František Vršovský, Vladimír Fabián, Ivan Pecák, Jan. Máčik, Jiří Doležal, Ivo Píša, Libor Zvolánek, Jan Majcher, Dana Votápková, Jitka Hudcová, Jarmila Kubičková a další.

Přehled některých akcí a úspěchů šachového oddílu:
1964 – žákovské družstvo poprvé vítězí v Zaječicích v sestavě Neckář, Vrabec, Hůlovec, Korec, V. Fabián, Horyna, Votápková
15.8.1966 – Praha - 1.místo na přeboru středočeského kraje žákovských družstev
1967 – Český Brod – finále přeboru ČSSR dorostenek (Votápková, Hudcová)
1968 – Český Brod – finále přeboru ČSSR dorostenců – vítězem se stal Lubomír Neckář
srpen,1968 – Český Brod – mezinárodní juniorský turnaj, nedohrál se z důvodu okupace naší republiky vojsky Varšavské smlouvy
1969 – Chomutov – polofinále přeboru ČSSR dorostenců (Jaroslav Hušek)
1970 – Banská Bystrica - polofinále přeboru ČSSR dorostenců (Oldřich Eisner, Zdeněk Chybný)
1973 – Český Brod - XVII.sjezd středočeských šachistů; finále přeboru ČSSR dorostenců (Oldřich Eisner 8.místo); dorosteneckou přebornicí se stala Jarmila Kubičková
1974 – finále Velké ceny ČSSR dorostu - Vršovský, Zvolánek, Majcher, Johnová
1974 – do krajského přeboru dorostenců a dorostenek se probojovali Oldřich Eisner, Vladimír Šenkýř, Jana Johnová a Jana Hollerová.
1974 – Rimavská Sobota -mistrovství ČSSR – Lubomír Neckář, 3.místo (splněna norma pro udělení mezinárodního mistra), 5.místo Alois Lanč (splněna norma pro mezinárodního mistra).

Nejúspěšnější ženou šachového oddílu byla několikanásobná přebornice kraje a účastnice celostátního přeboru žen Maria Křivánková.

V polovině sedmdesátých let hrálo A-družstvo pod vedením Jaroslava Zajíčka a později mezinárodního mistra Aloise Lanče ligové soutěže, v roce 1975 i nejvyšší soutěž. Oporami družstva byli tehdy Lanč, Neckář,Vrabec, Polák, Jedlička, Kišari,Valtera, Ing.Teichmann, Kalík, Michálek, Křivánková a další. Po roce 1975 odešlo z Českého Brodu několik silných hráčů, prof. Jaroslav Pelikán z pracovních důvodů předává funkci předsedy Ing. Aloisovi Lančovi. V roce 1978-1980 má oddíl z důvodu adaptace sokolovny a výstavby hotelu Slavoj problémy s hrací místností, což se projevilo i v absenci mládeže. V roce 1979 A-družstvo opouští ligovou soutěž.

Koncem roku 1980 odchází z Českého Brodu z důvodu změny zaměstnání Ing. Alois Lanč, novým předsedou se stává Ing. Zdeněk Chybný a kapitánem A-družstva Oldřich Eisner ml.

V osmdesátých letech hrálo A – družstvo složené převážně z vlastních odchovanců DIVIZI resp. Krajský přebor I. třídy a také Krajský přebor II. třídy. Barvy Českého Brodu v těchto letech hájili Oldřich Eisner ml., Ing. František Vršovský, Ing,Jiří Doležal, Ing. Zdeněk Chybný, Ing. Miroslav Urban, Oldřich Kopecký, Jaroslav Zajíček, prof. Jaroslav Pelikán, Dr. Ing. Jaroslav Zvolánek, Karel Čapek, Pavel Čabart a další.

Ve druhé polovině 80-tých let A-družstvo vedli Ing .František Vršovský s Ing. Miroslavem Urbanem. Oddíl má již stálou hrací místnost, klubovnu sokolovny, a hrají se opět pravidelně oddílové přebory, turnaje v bleskové hře a rapid šachu. Hráči se zúčastňují i dalších turnajů v Praze a okolí Českého Brodu :
okresní přebory jednotlivců pořádané v Českém Brodě a Kolíně
Vánoční bleskové turnaje v Sendražicích
Zadinův memoriál v Pečkách
sjezdy středočeských šachistů v Kolíně, Příbrami a Mladé Boleslavi
klasifikační turnaje v Nymburce a Poděbradech

Mezi pražskými turnaji jsou populární „Smíchovský soudek“ a Přebor Prahy 10-členných družstev v bleskové hře hraný ještě na diktát.

Oblíbené jsou i soustředění na Slaníku organizované Mgr. Ivanem Pecákem. K úspěšným akcím patřil také turnaj Mladých stavbařů v Českém Brodě nebo simultánka s mezinárodním mistrem Černikovem. Je také proveden nábor mládeže , kterou vedou Jitka Bláhová, Jindra Pelikánová a později Zdeněk Chybný. Mezi žáky patřili v té době k nejlepším Josef Dudek, Robert Novák, Marek Záveský, Jan Šindela, Petr Kopecký, Pavel Urban, Pavel Píša a další. Do krajského dorosteneckého přeboru se probojovali Jitka Bláhová a Václav Lochman.

Žáci se úspěšně zúčastňovali okresních a krajských přeborů a turnajů zařazených do Velké ceny Československa žákovských družstev, ve které soutěžilo více než 100 družstev z celé republiky.

V roce 1990 uspořádal šachový oddíl Sjezd středočeských šachistů, který byl posledním v dlouhé tradici těchto turnajů, neboť v roce 1991 byly rušeny kraje a vytvořeny regiony. V rámci sjezdu se hrál také Krajský přebor jednotlivců, ve kterém náš oddíl zastupoval Ing. Miroslav Urban.

O roku 1991 do roku 1995 se za aktivního zapojení řady členů oddílu konala v Českém Brodě Mezinárodní šachová dovolená za účasti hráčů z celé republiky a hojné mezinárodní účasti. Hlavním organizátorem této akce byl prof. Jaroslav Pelikán. Od roku 1996 se z provozních důvodů (nevyhovující ubytování) přesunula MŠD do Prahy. Po úmrtí prof. Jaroslava Pelikána v roce 1997 v tradici tohoto turnaje pokračuje jeho dcera Ing, Jindra Kollerová.

V devadesátých letech získal A-tým několik posil. Do družstva postupně přišli Ing. Ivan Koudelka (Bohemians Praha), František Hájek, Ing. Josef Mažgut z Úval, Pavel Šindelář z Kostelce n. Č. Lesy, Dr. Jan Mazura, Jan Friese hostoval ze Švédska, do klubu se na čas vrátili RNDr. Miloš Vrabec a Ing. Jiří Valtera. Zrušení krajů mělo dopad i reorganizaci mistrovských soutěží. Družstvo hrálo Meziregionální přebor a DIVIZI. Do DIVIZE A-tým postoupil pod vedením Ing .Petra Čejkovského a Mgr. Ivana Pecáka a v dalších letech funkci kapitána převzal Ing. Ivan Koudelka. Úspěchu v mistrovských soutěžích jednotlivců dosáhli Ing,Jiří Doležal a Miloš Mazura, kteří v roce 1991 resp.1992 vyhráli Meziregionální přebor a postoupili do polofinále mistrovství ČR.

V roce 1992 se uskutečnil zájezd na mezinárodní turnaj v rapid šachu do Erfurtu, kde velmi dobrého umístění dosáhli mladí hráči oddílu Petr Kopecký, Pavel Urban a Pavel Píša.

V roce 1995 dochází opět k problémům s hrací místností(klubovna hotelu Slavoj), šachový oddíl přechází od TJ Slavoj k místní organizaci TJ SOKOL Český Brod a hrací místností je klubovna sokolovny v 1.poschodí.

V devadesátých letech vedou mládež manželé Zuzana a Ivan Koudelkovi společně s Oldřichem Eisnerem.. Oldík Eisner vyhrál pofinále přeboru Čech žáků do 10 let a Michal Eisner obsadil ve své kategorii 7.místo.

Velmi dobrých výsledků na turnajích dosahovali i další svěřenci Radek Bednařík, Michal Fokt, Michal Koudelka, Veronika Popová, Pavel Bartoš, Markéta Bretšnajdrová a další.

V roce 1995 a 1996 uspořádal šachový oddíl Mistrovství ČR juniorů v kategoriích do 18 a 20 let.

Od roku 1998 pořádá náš oddíl turnaj pro mládež Memoriál prof. Jaroslava Pelikána.

Po roce 2000 hraje A-družstvo DIVIZI resp. po obnově krajů Krajský přebor i když dvakrát sestoupilo do nižší soutěže Regionálního přeboru. Základní kádr družstva je postupně doplňován odchovanci oddílu Vítem Moravcem, Martinem Kollerem, Ondřejem Šedivým, Janem Fialou a dalšími.

Mládež v těchto letech vedou manželé Zuzana a Ivan Koudelkovi, Ing .Petr Čejkovský, Ing. Zdeněk Chybný, Ing. Miroslav Urban a lze říci, že naši žáci a dorostenci dosahují pěkných výsledků.

Do finále Krajského přeboru žáků se ve svých kategoriích probojovali Vít Moravec, Jan Fiala, Ondřej Šedivý, Michael Jirásek, Vít Brandejský, Jan Čutík, Petr Hájek, Marek Šedivý, Martin Homola, Radek Moucha a Robin Šícha.

Vít Moravec, Jan Fiala, Jan Čutík, Martin Homola si vybojovali postup do přeboru Čech.

V roce 2006 se družstvo žáků zúčastnilo přeboru republiky žákovských družstev v rapid šachu a v sestavě Moravec, Fiala, Šedivý, Jirásek, Tůma, Čutík obsadilo 33.místo.

Na pomyslných stupních vítězů můžeme často vidět naše žáky a dorostence na oblíbených turnajích jednotlivců a družstev na Smíchově, Zbraslavi, Nymburce, Kolíně, Říčanech a dalších.

V současné době A-družstvo hraje Krajský přebor- kapitán Ivan Koudelka, B-družstvo – Regionální přebor- kapitán Jan Fiala, C – družstvo regionální soutěž – kapitán Michael Jirásek.

Omlouváme se všem , na které jsme v přehledu zapomněli, nebo neuvedli, hráčů a členů oddílu bylo ve více než 80-leté historii hodně a nelze si je všechny zapamatovat a vyjmenovat.

Zdeněk Chybný (s využitím textu O. Eisnera st.)

 

ŠK Český Brod