V Tatranských Matliarech to nezmatlali

Jiří Valtera zaslouženě sklidil široký uznalý obdiv následující kombinací.

Valtera-Diviak po 30…Df7-f4

Ke konci partie černý oslovil bílého, že dostane mat. Chcete ho na e8, nebo na f8? zeptal se bílý. Na d8, usmál se černý.

Miloš Vrabec utáhl šrouby, trpělivě dusil sevřeného soupeře, až mu dal ránu z milosti.

Vrabec-Mandák po 27.Vb1-b6

Vrabec-Mandák po 64…Ve7-e8

IM Alois Lanč donutí soupeře ke vzdání:

Lácha-Lanč po 17.Vf1-c1

Z bleskového turnaje se mi podařilo jakštakš dát dohromady jednu partii.

Fiala-Krajčovič po 15…Jf6xe4

V uvedeném postavení je však kombinace nekorektní kvůli 16…Db6+!, jak odhalil IM Alois Lanč.

Jan Fiala