Kde stojí pěšec?

Memoriál prof. Jaroslava Pelikána, 11.05.2019, Český Brod

Článek můžete řešit jako úlohu; v takovém případě stránku posouvejte opatrně, případně si zmenšete velikost okna - pod diagramem následuje řešení.

Dva hráči se hlásí. Asi další nemožňák, pomyslím si. Dorazím k partii a hráči se nemohou shodnout, kde stojí bílý pěšec - zda na e2, nebo na f2. Z jejich vyjádření vyplývá, že pěšec stál v podstatě přesně mezi. Tvrzení proti tvrzení, ale reklamují a tvrdí oba hráči - nelze tedy vyjít z právní zásady, že prokazuje ten, kdo něco tvrdí, ne ten, kdo něco popírá. Černý tvrdí, že je nepravděpodobné, aby měl soupeř trojpěšce, k takovým vyjádřením však nelze přihlížet. (Není stejně nepravděpodobné, aby černý sám měl o dámu více?) Je nutné případ jednoznačně rozhodnout. Jak?

 

Bílý na tahu

diagram

Kde stojí pěšec e2/f2?

 

Řešení:

Upoutal mě pohled na vyhozeného černého jezdce stojícího vedle šachovnice a řešení mi vytanulo na mysli. Aby pěšec mohl stát na e2, museli by pěšci e4 a e5 přijít ze sloupců d a f, přitom cestou vzít dva černé kameny. Protože však bílý sebral pouze jeden, pěšec musí stát na f2. (Je možné namítnout, že předchozí průběh partie nemusel být legální. Pokud by tak bílý učinil, zřejmě by nezbylo než sehrát novou partii. Rozhodnutí však přijal.)

Řešení představuje ukázku retrográdní (zpětné) analýzy. Za jeho rychlé nalezení vděčím tomu, že jsem kdysi četl knihu Šachové záhady Sherlocka Holmese od R. M. Smullyana plnou podobných (lepších) úloh.

 

Jan Fiala

 

ŠK Český Brod