Článek o losovací schůzi mistrovských soutěží družstev - SŠS, 21.9.2008, Praha Strahov

Nejprve krátká zmínka k hlavnímu programu schůze - soupisky byly schváleny bez problému. Áčku jsem vylosoval 3ku a na béčko zbyla dvojka. Václav Uhlíř vedoucím RSD nebude, tuším, prý se toho vzdal. Na schůzi se o její administraci postarali O. Vinklárek a V. Klain. Kdo bude RSD vést, mi není známo. Protože je v RSD pouze 10 družstev, bude se hrát na 9 kol - první a poslední termín se vynechá. Protičíslo k áčku se mi bohužel prosadit nepodařilo, takže se nějaké zápasy budou krýt - céčko má 7.

Ačkoliv se začátek schůze značně zpozdil, díky jejímu rychlému průběhu bylo dostatek času i na vedlejší program. Jaroslav Říha informoval, že rozpočet ŠSČR je ve ztrátě asi -1,5 milionu, což znamená, že v příští sezóně se musí zvednout členské příspěvky (jinak by to ohrozilo soutěže řízené ŠSČR), zvláště u dětí. Ty nyní platí 15 korun, a budou platit stovku. Což znamená, že mnoho dětí se odregistruje. A tím se dostáváme k problematice struktury mistrovských soutěží družstev v SŠS. Protože po dvou postupových místech do 2. ligy mají pouze 4 kraje s nejvíce registrovanými členy. A kvůli úbytku dětí by mohlo reálně hrozit, že středočeský kraj se posune třeba až na 5. místo a bude mít pouze 1 postupové místo. (SŠS má jeden z nejvyšších počtů registrovaných dětí (viz evidence ŠSČR), což znamená, že při průměrně stejném relativním úbytku, se nás to dotkne více než jiné kraje.) Z tohoto a ještě z dalších důvodů (zkvalitnění soutěže, větší průhlednost,...) by bylo vhodné udělat pouze jeden krajský přebor. K tomuto tématu se strhla diskuze, jejíž výsledky jsou popsány níže.

Případné další návrhy na rozdělení (zpracované, včetně plusů a mínusů) lze posílat O. Vinklárkovi, nejlépe do konce listopadu. Oddíly si mají promyslet, zda příspěvky zvýšit a příp. o kolik. Na konferenci SŠS začátkem příštího roku proběhne o obojím hlasování (hlasování o návrzích rozdělení proběhne vyřazovacím způsobem - v každém kole odpadne návrh s nejmenší podporou, konečný vítězný návrh musí mít nadpoloviční podporu, neprojde-li žádný návrh, platí současné rozdělení).

Jan Fiala

 

ŠK Český Brod